انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رونمایی از نخستین دستگاه بومی شتاب‌دهنده «داینامیترون»