انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

ایروانی: ایران به همکاری برای پیشگیری و مقابله با تروریسم ادامه می‌دهد