انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Канани Чафи: сионисты не имеют права комментировать права человека