انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

توضیح قوه‌ قضائیه در مورد حکم اعدام یکی از متهمان اغتشاشات اخیر