انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

مجید انتظامی: همه از ایران بروند من می‌‌مانم