انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

راز مخالفت بایدن با نسبت دادن «حمایت از تروریسم» به روسیه