انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رهبر انقلاب: شرطی نکردنِ جامعه و کاهش نگاه به بیرون از توفیقات این دولت است