انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

اطلاعیه فرودگاه امام(ره) در رابطه با لغو برخی پروازها به بغداد