انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

מפקד משמרות המהפכה העליון: אין מקום בטוח לציונים בשטחים הכבושים