انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر ورزش: از 10 تکلیف قانون به 8 مورد آن عمل کرده‌ایم