شناسه خبر : 180495
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 تیر ساعت 23:58
گزارش تصویری | آخرین روز تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری _ مسعود پزشکیان

گزارش تصویری | آخرین روز تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری _ مسعود پزشکیانسفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه

سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه


سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه

سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه


سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه

سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه


سفر مسعود پزشکیان به ارومیه

سفر مسعود پزشکیان به ارومیه


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا

اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا


سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه

سفر انتخاباتی «مسعود پزشکیان» به کرمانشاه


سفر مسعود پزشکیان به ارومیه

سفر مسعود پزشکیان به ارومیه


سفر مسعود پزشکیان به ارومیه

سفر مسعود پزشکیان به ارومیه


سفر مسعود پزشکیان به ارومیه

سفر مسعود پزشکیان به ارومیه

نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی