شناسه خبر : 74952
تاریخ انتشار : 1400/06/03 11:57
ارث فرد مجرد به چه کسی می‌رسد؟

نورنیوز بررسی کرد؛

ارث فرد مجرد به چه کسی می‌رسد؟

در تقسیم ارث دختر مجرد و پسر مجرد طبق قانون تفاوتی وجود ندارد و جایگاه وراث با توجه به درجه قرابت آنها با متوفی مشخص شده است.

نورنیوز - گروه جامعه: طبق قانون تقسیم ارث که در آن طبقات وراث مشخص شده و به نسبت درجه نزدیکی به متوفی طبقات تقسیم‌بندی ارث مشخص شده است، هر کسی که فوت کند و مالی از او باقی بماند و وارثی هم داشته باشد اموال او باید به نسبت سهم‌شان بین آن‌ها تقسیم شود.

در مورد ارث فرد مجرد نیز قانون نحوه تقسیم ارث را کاملا مشخص کرده است.

تفاوتی که میان تقسیم ارث در افراد مجرد و متاهل وجود دارد نبود فرزند و همسر است.

اموال فردی که در شرایط تجرد از دنیا رفته باشد و وراث طبقه اول او شامل پدر و مادر در قید حیات باشند به سه قسمت تقسیم می‌شود.

یک قسمت از اموال را مادر و مابقی را پدر به ارث خواهد برد. خواهرها و برادرها ارثی از متوفی مجرد نخواهند برد.

اما اگر پدر و مادر در زمان حیات فرزند پسر در قید حیات نباشند اموال او به نسبت برادرها دو برابر خواهرها بین آن‌ها تقسیم می‌شود و در صورت فوت خواهر و برادر اموال به خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌ها به همان نسبت خواهد رسید.

در تقسیم اموال افراد مجرد چه پسر و چه دختر به علت نبود همسر و فرزندان اموال به خانواده به نسبت خویشاوندی آن‌ها خواهد رسید و در صورت نبود همه‌ افراد یک طبقه، ارث به طبقه بعد منتقل خواهد شد و این تقسیم در مورد ارث دختر و پسر مجرد فرقی نخواهد داشت.

حقوق و مزایایی که فرد متوفی مجرد داشته نیز در صورت حیات پدر و مادر به آن‌ها خواهد رسید.


اخبار مرتبطنظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی