شناسه خبر : 45454
تاریخ انتشار : 1398/12/28 12:30

خواهش می کنم بیرون نیائید و در خانه بمانید

صدای خسته پرستار مازندرانی: خواهش می کنم بیرون نیائید و در خانه بمانید ما پرستارها در شرایط سختی کار می کنیم؛ از خانه بیرون نیائید

نورنیوز
نظرات

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

نظر شما

X
آگهی تبلیغاتی