آگهی تبلیغاتی

شناسه خبر : 126709
تاریخ انتشار :
نمایی از مطبوعات کشور

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

روزنامه شرق

عقلانیت و بقا در سیاست خارجی
سرمقاله «چگونه می اندیشیم؟»

«اگر گزینه‌های رفتاری شــما در روابط بین الملل آن قدر محدود شــود که صرفاً برای بقا یا باقی ماندن در قدرت تلاش کنید، احتمال خطای شما در تصمیم گیری بیشتر می شود».

اگر هرچه بیشــتر به سوی گزینه «حیات»  برویم، احتمال خطای اســتراتژیک ما افزایش می یابد. خودآگاهی نســبت به این موضوع می تواند برای ما مفید باشد؛ یعنی تصمیم در بحران را خوب بشناسیم. نخستین آموزه این است که کنشگر در بحران نترســد (البته اگر بتواند!) چون خطر اشتباه در تصمیم گیری را افزایش می دهد. دیگر آنکه زمین بازی را عوض کنیم و به اقتدار سیاســی داخلی از طریق بازگشت به توسعه سیاســی بپردازیم و در نهایت اینکــه گزینه های بین المللی را افزایــش دهیم که البته کار یک روز و دو روز نیســت. 

 دیوارهای بی اعتمادی آن قدر بلند شده است که با اقدامات ُخرد و در کوتاه مدت به دســت نمی آید. اما اینکه در داخل، شماری «پرده نشین»، کودکان سیاسی را در بازار سیاست به بازی می گیرند و دائما در افزایش بحران در عرصه بین الملل تحریک می کنند، محل تأمل اســت. اینان در خطی عمل می کنند که ایران در عرصه روابط بین الملل روز به روز محدودتر شود.

روزنامه کیهان

 پاسخ دشمن ، بیانیه و خویشتنداری نیست

یک جریان سیاسی در ایران تلاش میکرد و نیز تلاش میکند درخصوص مواجهه غرب با انقلاب اسلامی، کشورهای مطرح غربی را به دو دسته تقسیم کنــد؛ «آمریکا» که راه خصومت را برگزیــده و «اروپا» که اگرچه با ایران اختلاف دارد ولی می‌توان با آن به توافق و «منافع مشترک» رسید و حتی میتوان از آن در مقابل آمریکا و برای تخفیف و بی اثرسازی خصومتهای آن استفاده کرد. اقدام اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - که نهاد رسمی و قانونی جمهوری اسلامی میباشد - این نگاه و تقسیم بندی غرب را باطل کرد

درخصوص اقدام چند روز پیش پارلمان اروپا علیه ســپاه عزیز ایران، نکاتی وجود دارد:

-کشــورهای اروپایی به طور خیلی آشــکار، اقدام خود علیه سپاه را به بحث شکست اغتشاشــات در ایران مرتبط کردند. در واقــع اروپا در این اقدام فاش ســاخت که از روند ضدامنیتــی و درگیری داخلــی در ایران حمایت می‌کند.

-پارلمان اروپا در اعلام تروریســتی بودن سپاه پاسداران و در واقع تروریستی خواندن جمهوری اسلامی، دچار خطای استراتژیک و حماقت اساسی شده اســت. منطق و عقل حکم میکند وقتی با کشوری مشکل دارید آن را به پذیرش قواعد و چارچوب مدنظر خود فرا بخوانی و از دایره عمل او کم نمایی.

- پس از شکســت فاحش برنامه جامع اغتشاشات در ایران، غرب یک سلسله اقدامات سطح دولتی را علیه ایران به اجرا خواهد گذاشــت کما اینکه در یکی - دو روز گذشته تحرکات دیگری هم از ســوی بعضی از دولتهای غربی از جمله درخصوص کشــتیرانی ایران و اخلال جدید در روابط مالی ایران مشاهده شده است.

روزنامه اعتماد

اصلاحات همان فریاد مردم است

هنگامی که بانیان و طرفداران جنبش اصلاحات، مدعی بودند که این خط اعتدال اصلاحی، تنها راه نجات جمهوری اسلامی، از فرو رفتن در درگیری‌ها و منازعات خشونت آمیز و جنگ خارجی و داخلی و تجزیه و مشروعیت و مقبولیت نظام و تلاشی است که سیدمحمد خاتمی، آخرین فرصت نجات این نظام با شعار زنده باد مخالف من که یکی از آرمانی ترین شعارهای زمانه ماست و تا وقتی این شعار نهادینه شود به پیشرفت میهن عزیزمان و تحقق اهداف نظام و کیان نخواهیم رسید، اقتدارگرایان خود را به خواب غفلت میزدند و برای قبضه قدرت از هیچ جنجال آفرینی و دروغ پردازی دریغ نمی‌کردند، تا سرانجام جامعه بزرگ ایران رشید اسلامی، در اثر سوءمدیریت تمامیت خواهان به این روزهای جانفرسا مبدل گردید و سرمایه ارزشمند اجتماعی خود را از دست داد. 

برتراند راسل اشعار نموده است: «مرگ تمدنها زمانی فرا می‌رسد که بزرگان مردم، به پرسش‌های جدید آنها، پاسخ های کهنه می‌دهند.»

هشدار میدهم تداوم سیاست‌های اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه جریان خاص جبهه پایداری و نفی حقوق و مطالبات مردم جز تضعیف بیشتر وحدت ملی و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدیدهای خطیر داخلی و خارجی کنونی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

اصلاح طلبان در عین حال معتقدند این امکان وجود دارد که با استفاده از شرایط موجود، با درایت و تدبیر و مردم داری، تهدیدهای جدی را به فرصت های عینی تبدیل کرد.

روزنامه جوان 

حرف خدا بر زمین نماند

یکی از اصلی ترین چالش های مدیریت راهبردی فرهنگی، انتخاب میان نگاه فعال و ابتکاری و یا انفعال و دنباله روی در طراحی ها و برنامه‌ریزی هاست. 

هرچند چنین امری در نگاه تربیتی اسلامی تقریبا مبرهن است، اما لیبرال ها معمولا سعی می‌کنند بر ضرورت بی‌طرفی در مدیریت فرهنگی تأکید نموده و در هنر بیشتر به جای محتوا، قالب را برجسته کنند. اما در واقع خودشان هم در عمل به این ادعا پایبند نیستند. 

به عنوان نمونه یک قرن پیش، قریب به ۱۳ سال شرب خمر در امریکا ممنوع بود و اکنون یک امر عادی و قانونی است. آن ۱۳ سال با چه مبنایی ممنوع بود و اکنون بر چه اساس مجاز است؟ پاسخ این است: سلیقه انسان. 
 اگر امر و نهی ها بر اساس سلیقه بشر باشد، نتیجه آن است که در کشورهای غربی حتی کشتن یک انسان هم در قالب سقط جنین قانونی می‌شود.

در جامعه دینی مبنایی عمیقتر وجود دارد و آن اوامر و نواهی الهی است.وظیفه حکومت ترویج دستورات اسلامی و تثبیت آن در جایگاه »معروف« است و جامعه ای که اسلامی است، «حرام» حتی اگر عده ای بدان مبتلا باشند از منکر بودن خارج نمیشود.

روزنامه مردم سالاری

حقوق‌های‌نجومی‌را‌بابت‌چه‌دریافت‌می‌کنید؟!

«مردم خودشان به خودشان یاری برسانند تا در این سرما آســیب نبینند»؛  این جمله از زبان آقای چمران رئیس تقریبا مادام العمر شورای اسلامی شهر پایتخت جمهوری اسامی ایران جاری شده است.  امــروز کشــور در تمامی بخش هــای مختلف قانونگذاری و اجرا دربست در اختیار اصولگرایان قرار دارد.

.. اینان با شعارها و وعده های پر طمطراق در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی وارد گود انتخابات شدند و در میدانی تقریبا بی رقیب، برنده نتیجه انتخابات شدند.نگاهی خیلی گذرا به وضعیت فعلی و مقایسه آن با مدت مشابه نشان می دهد که وعده های داده شــده کماکان در حد همان «وعــده بودن» باقی مانده‌اند.

خب اگر مشکل مســکن و تورم و کمبود گاز و سوخت زمستانی و برف روبی خیابان های پایتخت و مبارزه با گرانی و ایجاد رفاه و آسایش و آرامش مردم و اشتغال زایی پایدار و توسعه متوازن و... باید توسط مــردم انجام پذیرد، پس آقایان در دولت، مجلس و شورای شهر پایتخت چکاره هستند؟ این حضرات حقوق هــای نجومی را بابت کــدام خدمات و کدام برنامه های راهبردی دریافت می نمایند؟

 


نورنیوز
اخبار مرتبط
نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه 8 خرداد ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 7 خرداد ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 30 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه 25 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 23 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 17 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 10 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 9 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 22 فروردین ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 20 فروردین ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 16 فروردین ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 23 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه 22 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 21 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 16 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه 15 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 14 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 13 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 10 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه 8 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 7 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 6 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 3 اسفند؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 2 اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
دوشنبه اول اسفند ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 30 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 26 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 25 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 23 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
پنجشنبه 20 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 19 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
سه‌شنبه 18 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
یکشنبه 16 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
پنجشنبه 13 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 12 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
شنبه 8 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نمایی از مطبوعات کشور
چهارشنبه 5 بهمن ماه؛

نمایی از مطبوعات کشور

گزیده‌ای از مقالات روز مطبوعات کشور را اینجا بخوانید.

نظرات

نظر شما

: : :
کلیه حقوق این سایت برای نورنیوز محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

nournews
Copyright © 2021 www.‎nournews.ir‎, All rights reserved.
X
آگهی تبلیغاتی