نورنیوز گزارش می دهد :

“اقتصاد مقاومتی”،ترجمان راهبرد “مقاومت فعال” برای پیشرفت کشور است

تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی به عنوان ترجمانی از راهبرد مقاومت فعال یکی از اصلی ترین وظایف دستگاههای اجرایی و سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود.

اقتصاد مقاومتی

نورنیوز گزارش می دهد ،رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره تاکید ویژه ای بر مقوله “اقتصاد   مقاومتی” داشته اند و از آن، به مثابه نقشه راه اقتصادی کشور یاد کرده اند. در برخی موارد، سهوا یا عامدانه واژه ای “اقتصاد مقاومتی” مترادف با “اقتصاد ریاضتی” به کار گرفته می شود. این در حالیست که “اقتصاد مقاومتی” درست در نقطه مقابل “اقتصاد ریاضتی” قرار دارد. اقتصاد ریاضتی ، مبتنی بر انفعال یا واکنش اجباری دولت جهت کاهش هزینه های عمومی خود می باشد . اقتصاد ریاضتی یا به عبارت بهتر، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری بودجه یا به منظور نشان دادن نظم مالی دولت به طلبکاران، به کاهش یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی دست می‌زنند.آنچه امروز در اتحادیه اروپا و خصوصا کشورهای حوزه یورو می گذرد، مصداقی بارز از “اقتصاد ریاضتی” است، به گونه ای که دولتها جهت کاهش بودجه عمومی و متعاقبا، کاهش برخی خدمات عمومی از سوی سران اتحادیه اروپا تحت فشار قرار دارند.در چنین شرایطی مولفه های “رشد اقتصادی ” قدرت تحقق ندارند.
با این حال، “اقتصادمقاومتی” به اقتصاد مقاوم در برابر تحریمها وتکانه های خارجی اطلاق می شود. اقتصاد مقاومتی رویکردی درون نگر به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل یک کشور و به گردش در آوردن آنها در مسیر مقاوم سازی بنیانهای اقتصادی و تجاری کشوردارد. علاوه بر این اقتصاد مقاومتی دارای جهت گیری برون گراست و بر تعامل اقتصادی فرامرزی با هدفدورود به بازارهای هدف خارجی متمرکز است. بدیهی است که در “اقتصاد مقاومتی” نقطه ثقل معادلات تجاری، صادراتی، وارداتی و مالی کشور بر مبنای ثوابت و داشته هایی تعریف می گردد که تعریف و تنظیم آنها متغیری وابسته به رفتار یا سیاستگذاری بازیگران خارجی و تکانه های بین المللی نیست.
در صورتی که “اقتصادمقاومتی” به مبنا و الگوی ما در حوزه مالی و اعتباری و راهبرد و چارچوب گردش سرمایه در داخل و خارج از کشور تبدیل شود، به صورت خودکار اقتصاد کشور در معرض آسیب بسیار کمتری خواهد بود. در صورتی که مبانی تئوریک و رویکردهای عملیاتی حوزه اقتصاد کشور، در مداری غیر از اقتصاد    مقاومتی به گردش در آید، به جای “کنشگری” در عرصه اقتصاد، بویژه در شرایط فشارهای خارجی، صرفا در مقام “واکنش ” قرار خواهیم گرفت. در اینجا “توان و ظرفیت داخلی” جای خود را به ” بازی بازیگران خارجی” خواهد داد. این در حالیست که اساسا یکی از نقشه های دشمنان این مرز و بوم، جلوگیری از تحقق اقتصاد مقاومتی و فرصتهای نهفته و آشکار در بطن آن می باشد. در حوزه “اقتصاد ریاضتی”، اساسا رویکرد توسعه ای معنا و مفهومی ندارد ، حال آنکه اساسا نام اقتصاد مقاومتی با “پیشرفت” و خصوصا “رونق داخلی” گره خورده است. بدون شک یکی از اصلی ترین وظایف دلسوزان نظام و کشور، تبیین مبانی اقتصادمقاومتی ، جلوگیری از همسان سازی های نادرست مفهومی با آن و مقابله با مصداق سازی های غلط در این خصوص می باشد . بدون شک نخستین گام در راستای تحقق اقتصاد  مقاومتی، ارائه تصویری روشن از مبانی و شیوه عملیاتی شدن و تبیین “مبانی فرهنگی” آن است. گامی که هر چه سریع تر باید از سوی مسئولین حوزه اقتصادی کشور و رسانه های گروهی به عنوان ابزارهای اصلی بستر سازی و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی برداشته شود./نورنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *